Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn Import các thư viện trong Google Colab

Được viết bởi webmaster ngày 27/01/2020 lúc 02:07 PM
Trong hầu hết các trường hợp bạn có thể thực hiện Import các thư viện bằng lệnh import như bạn thực hiện trên các phần mềm khác.
  • 0
  • 11835

Hướng dẫn Import các thư viện trong Google Colab

Trong hầu hết các trường hợp bạn có thể thực hiện Import các thư viện bằng lệnh import như bạn thực hiện trên các phần mềm khác.

lam-quen-colab-07.png

Tuy nhiên, với PyTorch, trước khi import thư viện, bạn sẽ phải chạy câu lệnh này trước:

# http://pytorch.org/
from os.path import exists
from wheel.pep425tags import get_abbr_impl, get_impl_ver, get_abi_tag
platform = '{}{}-{}'.format(get_abbr_impl(), get_impl_ver(), get_abi_tag())
cuda_output = !ldconfig -p|grep cudart.so|sed -e 's/.*\.\([0-9]*\)\.\([0-9]*\)$/cu\1\2/'
accelerator = cuda_output[0] if exists('/dev/nvidia0') else 'cpu'
!pip install -q http://download.pytorch.org/whl/{accelerator}/torch-0.4.1-{platform}-linux_x86_64.whl torchvision
import torch

Sau đó, bạn mới có thể thực hiện import . Nhưng nếu bạn cố gắng import torch mà chưa chạy câu lệnh trên, bạn sẽ nhận được thông báo về lỗi. Trong trường hợp này, tôi thực sự khuyên bạn nên nhấp vào link hiện lên. Sau khi nhấn, bạn sẽ nhận được một mã để bạn thực hiện cài đặt torch: “INSTALL TORCH” vào notebook của bạn. Mã sẽ xuất hiện ở bên trái màn hình của bạn, và sau đó nhấn “INSERT.”

lam-quen-colab-08.png

lam-quen-colab-09.png

Hay cách khác, bạn có thể thực hiện cài đặt với câu lệnh “pip install”.

Lưu ý, trên Colab, bạn cần có dấu chấm than trước hầu hết các câu lệnh.

!pip install -q keras
import keras

Hay:

!pip3 install torch torchvision

Hoặc:

!apt-get install
cũng rất hữu ích.

Với Pillow bạn có thể gặp lỗi và có thể sửa bằng cách:

import PIL
print(PIL.PILLOW_VERSION)

Trong trường hợp bạn nhận được bất cứ điêu nào dưới 5.3, hãy chạy ” runtime” ở thanh công cụ. Khởi động lại runtime rồi tiếp tục chạy câu lệnh.

Bạn có thể dễ dàng tạo một notebook mới bằng cách nhấn vào “File”, nhấn tới “New Python 3 Notebook.” Nếu bạn muốn mở một notebook cụ thể, nhấn “File”, rồi nhấn “Open notebook”.

lam-quen-colab-10.png

Bạn sẽ thấy màn hình xuất hiện như sau:
lam-quen-colab-11.png

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML