Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Học React Native bài 10: Chạy trên máy ảo Android

Được viết bởi webmaster ngày 06/11/2019 lúc 03:02 PM
Nếu bạn không có máy thật thì có thể chạy máy ảo
  • 0
  • 6177

Học React Native bài 10: Chạy trên máy ảo Android

react-native-15.png

Chọn "Create Virtual Device..."

react-native-16.png

Chọn Android 6 như hình

react-native-17.png

Ấn Play để chạy máy ảo

Chuyển đến Project AwesomeProject bạn tạo ra từ đầu để chạy app bằng lệnh sau:

cd AwesomeProject
react-native run-android

Nếu đúng thì sẽ ra kết quả dưới đây

react-native-18.png

Do máy ảo không thể lắc được nên bạn phải ấn phím R 2 lần hoặc chọn Reload từ Developer Menu (Ctrl + M)

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML