Cấp bậc tác giả:

NETWORKING

Giới thiệu về công cụ đánh giá bảo mật Web site bằng Acunetix

Được viết bởi QuangIT ngày 04/09/2012 lúc 10:10 PM
Acunetix WVS (Web Vulnerability Scanner) là chương trình tự động kiểm tra các ứng dụng Web để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, hay Cross-Site Scripting,… và tìm kiếm những chính sách đối với mật khẩu đăng nhập cũng như các phương thức xác thực vào Web Site.
  • 0
  • 7020
Tải tệp tin: Click ở đây

Giới thiệu về công cụ đánh giá bảo mật Web site bằng Acunetix

Acunetix WVS (Web Vulnerability Scanner) là chương trình tự động kiểm tra các ứng dụng Web để tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật như SQL Injection, hay Cross-Site Scripting,… và tìm kiếm những chính sách đối với mật khẩu đăng nhập cũng như các phương thức xác thực vào Web Site.

Như thường thấy, các lỗi bảo mật ở Việt Nam tập trung vào những lỗ hổng nguy hiểm mà bất cứ công cụ Scan cao cấp nào cũng có thể quét thấy. Nhưng hầu hết các admin dường như quên mất, hoặc không biết đến những lỗ hổng vốn dĩ rất dễ phát hiện này.
Acunetix WVS là một công cụ quét lỗi cho ứng dụng Web dựa trên một cơ sở dữ liệu rộng lớn được cập nhật thường xuyên, với các thuật toán heuristic đáp ứng được các cơ chế họat động phức tạp của môi trường Web. Acunetix WVS có thể tự động kiểm tra các lổ hỗng thông dụng như cross site scripting, sql injection và các mối nhạy cảm khác của những web site có thể truy cập bằng trình duyệt, hay những ứng dụng được xây dụng trên các kỹ thuật tiên tiến như AJAX.. để thực hiện được điều này Acunetix WVS dựa trên nhiều phương pháp và công cụ tích hợp để:

Crawling (lấy về) toàn bộ website gồm tất cả các liên kết trên site và cả trong tập tin robots.txt sau đó hiển thị tòan bộ cấu trúc này một cách chi tiết.

Sau tiến trình cwarling và khám phá tình trạng của ứng dụng web, Acunetix WVS tự động phát động các đợt tấn công đã được lập trình sẳn dựa trên các lổ hổng, giống như khi web site bị 1 hacker tấn công thực sự, phân tích các trang và những vị trí có thể nhập liệu cùng với các sự kết hợp khác nhau của dữ liệu đầu vào có thể làm cho website hiển thị những thông tin nhạy cảm.

Sau khi tìm ra được các lổ hổng, Acunetix WVS thông báo trên các “Alerts Node”, mỗi alert gồm các thông tin về lỗi cũng như các mối nguy hiểm có thể gặp phải và “dĩ nhiên” là kèm theo các khuyến nghị về cách thức khắc phục.

Sau khi tiến trình kiểm tra hòan tất, chúng ta có thể lưu lại thành một tập tin để phân tích sau này, với công cụ báo cáo chuyên nghiệp sẽ giúp cho các web master dễ dàng tổng hợp các kết quả kiểm tra khác nhau trên ứng dụng Web của mình.

Sau khi quét, Acunetix WVS sẽ liệt kê cấu trúc của site, phiên bản webserver đang sử dụng, URL không tồn tại, các lỗi phát hiện được cũng như mức độ Security của site đang quét, nhìn hình các bạn sẽ thấy những liệt kê rất cụ thể.

Mức độ bảo mật của website được AWV đánh giá từ low, medium, high. Nếu website của bạn được liệt kê ở mức low, hãy nhanh chóng fix lỗi mà AWV liệt kê.

Danh sách các lổ hổng bảo mật được kiểm tra bởi Acunetix WVS:
- Code Execution
- Directory Traversal
- File Inclusion
- Script Source Code Disclosure
- CRLF Injection
- Cross Frame Scripting (XFS)
- PHP Code Injection
- XPath Injection
- Full Path Disclosure
- LDAP Injection
- Cookie Manipulation
- MultiRequest Parameter Manipulation
- Blind SQL/XPath Injection
- File Checks
- Checks Backup Files hay Directories – Tìm kiếm các tập tin thông dụng (như là logs, application traces, CVS web repositories)
- Cross Site Scripting trong URL
- Checks Script Errors
- Directory Checks
- Tìm kiếm các tập tin quan trọng như logs, traces, CVS.
- Discover Sensitive Files/Directories
- Kiểm tra các quyền gán cho thư mục không hợp lệ - Weak Permissions
- Cross Site Scripting trong Path and PHPSESSID Session Fixation.
- Web Applications
- Text Search
- Directory Listings
- Source Code Disclosure
- Kiểm tra Common Files
- Kiểm tra Email Addresses
- Microsoft Office Possible Sensitive Information
- Local Path Disclosure
- Error Messages
- GHDB Google Hacking Database
- Over 1200 GHDB Search Entries in the Database

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML