Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Giải quyết vấn đề không thể gửi mail trên server

Được viết bởi webmaster ngày 09/11/2015 lúc 06:55 PM
Giả sử bạn vào log để kiểm tra, thì phát hiện log ghi như sau: System.Net.Mail.SmtpException: Failure sending mail.
  • 0
  • 6559

Giải quyết vấn đề không thể gửi mail trên server

Giả sử bạn vào log để kiểm tra, thì phát hiện log ghi như sau:

System.Net.Mail.SmtpException: Failure sending mail. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions 74.125.200.109:587

rule.jpg

Điều đầu tiên bạn nghĩ tới là firewall có vấn đề. OK, đúng.
Và bây giờ bạn nghĩ tiếp sẽ bắt đầu từ đâu? Hay là vào firewall để bật các tính năng chia sẻ này nọ. Ồ không. Đây không phải là ý hay. Bạn hãy thử kiểm tra các chương trình virus xem. Ở đây tôi phát hiện McAffee anti-virus blocking nó. Tất nhiên tôi phải kiểm tra file log của nó, và phát hiện SMTP server đang bị blocked. Vậy là tôi disable nó đi.

OK. Việc gửi mail đã thành công!

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML