Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Giải pháp Session timeout trong ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 04/07/2013 lúc 10:03 PM
Session timeout Là khoảng thời gian lớn nhất có thể giữa hai lần user request lên server mà session của user chưa bị hủy. Vấn đề thường gặp là Session hay bị mất khi đang xử lý thông tin trước khi Submit form. Bài viết này xin giới thiệu một giải pháp cho vấn đề session timeout trong asp.net
  • 0
  • 10112

Giải pháp Session timeout trong ASP.NET

Session timeout Là khoảng thời gian lớn nhất có thể giữa hai lần user request lên server mà session của user chưa bị hủy. Vấn đề thường gặp là Session hay bị mất khi đang xử lý thông tin trước khi Submit form. Bài viết này xin giới thiệu một giải pháp cho vấn đề session timeout trong asp.net
1. Session timeout là gì?
Là khoảng thời gian lớn nhất có thể giữa hai lần user request lên server mà session của user chưa bị hủy. Nói một cách đơn giản hơn, giả sử giá trị timeout này là 30′, thì cứ trong 30′, nếu user không gửi một request nào lên server thì session của user đó sẽ không còn hiệu lực.
Trong ASP.NET, session timeout mặc định là 20′. Có nhiều cách để thay đổi giá trị này, đơn giản nhất là thêm một dòng trong web.config
<sessionState timeout="30"></sessionState>
2. Đặt timeout bao nhiêu là hợp lý?
Giá trị mặc định của nó là 20′, tuy nhiên trong một số trường hợp bạn muốn session tồn tại lâu hơn. Ví dụ một ứng dụng web cho phép người dùng soạn thảo nội dung trực tiếp trên trình duyệt. Bạn không muốn session kết thúc trước khi người dùng soạn thảo xong văn bản, vì thế bạn thiết lập timeout bằng một số rất lớn. Điều này không thực sự ổn vì nó sẽ tốn rất nhiều bộ nhớ của server dành cho session của những người dùng không còn trên website của bạn.
 
3. Heart beat pattern
Có một giải pháp cho vấn đề này: Thiết lập một giá trị session timeout nhỏ. Đồng thời, phía client sẽ “âm thầm” gửi các request nhỏ, thường xuyên đến server để báo cho server biết nó vẫn còn “sống”. Do đó bạn sẽ không bị tốn bộ nhớ một cách vô ích cho session của những người dùng không còn trên trang. Phương pháp này được biết dưới cái tên Heartbeat design pattern.
Tôi thực hiện điều này trong ASP.NET một cách đơn giản như sau:
+ Thiết lập một giá trị nhỏ cho session timeout (giả sử là 5′)
<sessionState timeout="5"></sessionState>
+ Tạo trang KeepAlive.ashx để nhận request thường xuyên từ client. Trang này không cần làm gì cũng được.
+ Thêm đoạn code javascript sau vào trang bạn muốn thực hiện. Tốt nhất là đặt chúng trong các trang master page
function heartBeat() {
    $.get("KeepAlive.ashx?", function (data) {});
}
$(function () {
    setInterval("heartBeat()", 1000 * 30); // 30s gửi request một lần
});

Nhớ thêm Jquery mới nhất vào.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML