Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Đếm số từ, số dòng trong file bằng linux

Được viết bởi webmaster ngày 09/08/2020 lúc 06:06 PM
Lệnh wc sẽ giúp bạn đếm được lần lượt số từ, số dòng và số byte dữ liệu từ một file văn bản. Khi bạn gọi lệnh này mà không có tham số nào, thì 1 dòng kết quả sẽ hiện lên với các giá trị lần lượt trình tự đã nói. Hoặc nếu bạn chỉ muốn đếm 1 tham số cụ thể thị hãy thêm tham số.
 • 0
 • 5034

Đếm số từ, số dòng trong file bằng linux

Lệnh wc sẽ giúp bạn đếm được lần lượt số từ, số dòng và số byte dữ liệu từ một file văn bản. Khi bạn gọi lệnh này mà không có tham số nào, thì 1 dòng kết quả sẽ hiện lên với các giá trị lần lượt trình tự đã nói. Hoặc nếu bạn chỉ muốn đếm 1 tham số cụ thể thị hãy thêm tham số.
$ wc teencode.txt 
 135042 270198 1437875 teencode.txt
 
# -c, --bytes      print the byte counts
# -m, --chars      print the character counts
# -l, --lines      print the newline counts
 
$ wc -w teencode.txt 
270198 teencode.txt
$ wc -l teencode.txt
135042 teencode.txt

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML