Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Các kiến thức cơ bản trong ứng dụng React Native

Được viết bởi webmaster ngày 30/07/2019 lúc 05:01 PM
Mô tả các thành phần mở đầu khi lần đầu sử dụng React Native.
  • 0
  • 4626

Các kiến thức cơ bản trong ứng dụng React Native

React-Native-Open-1.png
Mục android, ios dùng để chứa code tự sinh cho mỗi nền tảng ở bên trong
Mục node_modules để chứa thư viện, dùng package.json để điều khiển những thư viện đó.
Cài đặt follow Ide: apm install flow-ide để truy cập vào code bên trong
yarn add --dev babel-cli babel-preset-flow
Cài một số pulign hỗ trợ như beautyfull, color-picker, file-icons,…
Tạo thư mục components để tự định nghĩa, tạo file Helloworld.js với nội dung bên dưới
import React, {Component} from 'react';
import {Text} from 'react-native';
export default class Helloworld extends Component{
  render(){
    let greeting =  " \n\n\n This is demo app by example";
    return (
      <Text>{greeting}</Text>
    );
  }
}
Để chạy được ví dụ Demo này, vào index.js ngoài thư mục root để chỉnh sửa như nội dung bên dưới:
import {AppRegistry} from 'react-native';
import {name as appName} from './app.json';
 import Helloworld from './components/Helloworld';
 AppRegistry.registerComponent(appName, () => Helloworld);
React-Native-Open.png

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML