Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Cài đặt IIS 7 không thành công trên Windows Server 2008

Được viết bởi webmaster ngày 16/05/2014 lúc 08:47 PM
Nếu bạn nhận thông báo lỗi "Web Server (IIS) Installation Failed. The Server needs to be restarted to undo the changes" khi bạn đang cố gắng cài đặt IIS trên Windows Server 2008/R2.
  • 0
  • 11242

Cài đặt IIS 7 không thành công trên Windows Server 2008

Nếu bạn nhận thông báo lỗi "Web Server (IIS) Installation Failed. The Server needs to be restarted to undo the changes" khi bạn đang cố gắng cài đặt IIS trên Windows Server 2008/R2.

Nguyên nhân có thể xảy ra:

Bạn sẽ có khả năng nhận được lỗi trên nếu máy chủ Windows kích hoạt thông qua KMS. Trong kịch bản này, Windows không hoàn toàn được kích hoạt (mặc dù bạn thấy hệ điều hành được kích hoạt trên thông tin hệ thống), do đó hệ điều hành ngăn chặn cài đặt IIS.

Fix cho 2008

1. Vào thư mục C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft

2. Chuột phải lên folder SoftwareLicensing, trong tab security thêm người dùng slsvc(NT Service\slsvc – local service account) và cấp full quyền

3. Cài đặt IIS

Fix cho 2008 R2

1. Vào thư mục C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft

2. Chuột phải lên folder SoftwareProtectionPlatform , trong tab security thêm người dùng sppsvc (NT Service\sppsvc – local service account) và cấp full quyền

3. Cài đặt IIS

PS: Xin lưu ý sự khác biệt giữa 2008 và 2008 R2. Ngoài ra, AppData là thư mục ẩn!

Xem chi tiết tại đây: http://support.microsoft.com/kb/978305

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML