Cấp bậc tác giả:

JAVA

Các thuật toán tìm kiếm

Được viết bởi QuangIT ngày 11/04/2014 lúc 11:01 PM
Tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân
  • 0
  • 9214

Các thuật toán tìm kiếm

Bài trước chia sẻ kiến thức về mảng 1 chiều
1. Tìm tuần tự:
int Search(int X, int n, int a[])
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
    if(x==a[i]) return 1;
    return 0;
}

2. Tìm kiếm nhị phân(áp dụng đối với dãy đã có thứ tự tăng dần)
int Search(int X, int L, int R, int a[])
{
    int i=L, j=R;
    while(i<=j)
    {
    int mid=(i+j)/2;
    if(x==a[mid]) return mid;
    else if(x<a[mid]) j=mid-1;
    else i=mid+1;
    }
    return 0;
}
Bài tiếp theo sẽ chia sẻ kiến thức về danh sách liên kết đơn

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML