JTDS 1.3

  • Ngày gửi: 08/12/2018
  • Lượt xem: 932
  • Lượt tải: 57
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

JSDT là một Shareware phần mềm được phát triển bởi JSDT (FCS). JSDT chạy trên hệ điều hành sau: Windows.


Nội dung:
Sử dụng jtds đòi hỏi phải dùng thư viện jtds-1.3.1-dist.zip; Sau khi thêm thư viện vào, cần phải cho phép jtds driver làm việc với SQL(SSO Failed: Native SSPI library not loaded) bằng cách vào đường dẫn chương trình Java(ví dụ: Java\jre7\bin) copy ntlmauth.dll theo các phiên bản Win 32/64 tương ứng. Hoặc Window / System32.

PHẦN MỀM CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN