Editor Nuclide

 • Ngày gửi: 09/11/2019
 • Lượt xem: 497
 • Lượt tải: 1
 • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Nuclide được xây dựng dưới dạng một gói duy nhất đầu tiên của Atom để cung cấp khả năng hack và sự hỗ trợ của cộng đồng khá là tích cực. Nó cung cấp một môi trường phát triển hạng nhất cho các dự án React Native, Hack và Flow.


Nội dung:
 • URL: nuclide.io
 • Github: facebook/nuclide
 • Tài liệu:
 • Nền tảng: Windows, Mac, Linux
 • Giấy phép: Nguồn mở
 • Đặc trưng:
  • Tích hợp gỡ lỗi
  • Phát triển từ xa
  • Phát triển Hack
  • Hỗ trợ Mercurial(công cụ quản lý phiên bản phân tán, đa nền dành cho người phát triển phần mềm, tương tự như git)
  • Thiết lập công việc
Nuclide được xây dựng dưới dạng một gói duy nhất đầu tiên của Atom để cung cấp khả năng hack và sự hỗ trợ của cộng đồng khá là tích cực. Nó cung cấp một môi trường phát triển hạng nhất cho các dự án React Native, Hack và Flow.
BÌNH LUẬN