Cấp bậc tác giả:

HTML

Format Number với javascript

Được viết bởi QuangIT ngày 13/08/2012 lúc 07:44 PM
Khi lập trình yêu cầu có nhập số liệu cần tính toán, đôi khi bạn cần FormatNumber để phân cách hàng nghìn trong khi nhập liệu. Lúc đó bạn nên dùng hàm trong javascript
 • 0
 • 4559

Format Number với javascript

Loading...

Khi lập trình yêu cầu có nhập số liệu cần tính toán, đôi khi bạn cần FormatNumber để phân cách hàng nghìn trong khi nhập liệu. Lúc đó bạn nên dùng hàm trong javascript
Bài viết này sẽ giới thiệu hàm để FormatNumber theo yêu cầu.
Bạn cần thực hiện 2 hàm trên trong javascript

1. Hàm FormatNumber khi đang nhập dữ liệu 
Xử dụng hàm này với thuộc tính onkeyup="FormatNumber(this);"
function FormatNumber(obj) {
var strvalue;
if (eval(obj))
  strvalue = eval(obj).value;
else
  strvalue = obj; 
var num;
  num = strvalue.toString().replace(/\$|\,/g,'');

  if(isNaN(num))
  num = "";
  sign = (num == (num = Math.abs(num)));
  num = Math.floor(num*100+0.50000000001);
  num = Math.floor(num/100).toString();
  for (var i = 0; i < Math.floor((num.length-(1+i))/3); i++)
  num = num.substring(0,num.length-(4*i+3))+','+
  num.substring(num.length-(4*i+3));
  //return (((sign)?'':'-') + num);
  eval(obj).value = (((sign)?'':'-') + num);
}
 2. Hàm FormatNumber khi đã nhập xong cần FormatNumber dữ liệu vừa nhập
 function formatCurrency(num) 
 {
  num = num.toString().replace(/\$|\,/g,'');
  if(isNaN(num))
  num = "0";
  sign = (num == (num = Math.abs(num)));
  num = Math.floor(num*100+0.50000000001);
  num = Math.floor(num/100).toString();
  for (var i = 0; i < Math.floor((num.length-(1+i))/3); i++)
  num = num.substring(0,num.length-(4*i+3))+','+
  num.substring(num.length-(4*i+3));
  return (((sign)?'':'-') + num);
}
Để hiểu hơn về cách áp dụng các hàm trên bạn tham khảo bài viết sau: Lập trình với Form nhập liệu kiểu hóa đơn bán hàng 

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML