Cấp bậc tác giả:

HTML

jQuery Corner plugin - Nhiều kiểu Bo trò khác nhau

Được viết bởi QuangIT ngày 30/08/2013 lúc 12:23 AM
Corner plugin giúp bo tròn các thẻ HTML mà không cần dùng đến ảnh background. Plugin cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn về bo góc.
  • 0
  • 4783
Tải tệp tin: Click ở đây

jQuery Corner plugin - Nhiều kiểu Bo trò khác nhau


Corner plugin giúp bo tròn các thẻ HTML mà không cần dùng đến ảnh background. Plugin cung cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn về bo góc.

jquery-corner-plugin.jpg

Cách sử dụng

Trước tiên, bạn cần download jQueryCorner plugin. Sau đó thêm vào trong thẻ <head> của trang web:

<!-- Thư viện jQuery -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery Lazy Load -->
<script type="text/javascript" src="js/jquery.corner.js"></script>
<script type="text/javascript">
    $("div#demo").corner(); // Đoạn code này sẽ bo tròn thẻ div có id là demo
</script>

Tùy biến

Bạn có thể xem thêm các cách tùy biến trên trang chủ của corner plugin. Ví dụ:

$("div#demo1").corner("bevel"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Bevel
$("div#demo2").corner("notch"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Notch
$("div#demo3").corner("bite"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Bite
$("div#demo4").corner("cool"); // Đoạn code này sẽ bo tròn theo kiểu Cool

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML