Cấp bậc tác giả:

Thiết Kế Website

So sánh em và % trong css

Được viết bởi Đoàn Dự ngày 21/03/2017 lúc 09:21 AM
em và % đều là đơn vị đo lường tương đối. 1 em và 100% sẽ bằng kích thước của font chữ hiện tại, ví dụ nếu font-size của tài liệu là 12pt thì 1em = 12pt = 100%.
  • 0
  • 1400

So sánh em và % trong css


Nhận biết: em và % đều là đơn vị đo lường tương đối. Một em và 100% sẽ bằng kích thước của font chữ hiện tại, ví dụ nếu font-size của tài liệu là 12pt thì 1em = 12pt = 100%.

Có một cách đơn giản để sử dụng em mà không cần phải chi ly tính toán giá trị chính xác do tỉ lệ 1em = 16px tác động. Ta sẽ thiết lập font-size như sau: body {font-size:62.5%}, khi đó 1em sẽ là: 16(px)*0.625 = 10(px). Và như vậy thì việc tính toán kích cỡ của font chữ sẽ trở nên đơn giản hơn: 1.2em = 12px, 1.4em = 14px,…

’em‘ là đơn vị rất hữu dụng trong css, nhất là trong trường hợp người dùng sử dụng zoom để phóng to chữ trong trình duyệt, đơn vị em sẽ giãn ra theo tỉ lệ chữ.

"em"  là đơn vị tham chiếu tỷ lệ so với phần tử cha dựa vào giá trị của thuộc tính font-size. Ví dụ bạn đặt cho font-size phần tử cha là 19px thì nếu bạn sử dụng em trong khu vực phần tử đó thì 1em=19px

Giống nhau: em và % đều là đơn vị đo có tính tương đối ,nghĩa là nó có thể sẽ được thay đổi bởi các thành phần khác ví dụ: như thay đổi phụ thuộc vào kích thước màn hình.

- em dùng trong font-size,margin top, padding left.....
- % dùng trong độ rộng của trang web,font-size...

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML