Cấp bậc tác giả:

TRAINING

So sánh ListView với GridView, DataList và Repeater

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 12:38 PM
So sánh ListView với GridView, DataList và Repeater
  • 0
  • 5301
Tải tệp tin: Click ở đây

So sánh ListView với GridView, DataList và Repeater

Loading...

So sánh ListView với GridView, DataList và Repeater

ListView control là 1 control hiển thị dử liệu mới được thêm vào trong .NET 3.5, bạn có lẻ tự hỏi là tại sao nó được thêm vào và nó cung cấp những gì?

Một số tính năng cơ bản nhất của ListView control:
1. Rất linh động và bố trí tùy thích.
2. Xây dựng sẳn tính năng phân trang kết hợp với DataPager control.
3. Hổ trợ nhóm dử liệu.
4. Xây dựng sẳn các tính năng như: thêm, xóa, sửa, sắp xếp dử liệu.Hãy nhìn vào bảng so sánh bên dưới bạn sẻ rỏ:Control GridView: nó hổ trợ phân trang, nhưng không linh động trong việc bố trí, mục tiêu chính cho việc hiển thị dử liệu, không xây dựng sẳn chức năng thêm, tức là chúng ta không thể gọi phương thức thêm, khi chúng ta nhấn vào nút (Button) với CommandName là "Insert".

Control DataList: nó hổ trợ nhóm dử liệu, thông qua thuộc tính RepeatColumns, nhưng nó không có xây dựng sẳn chức năng phân trang, thêm, xoá, cập nhật dử liệu, nhìn vào các bố trí của nó, thì mặc định datalist biểu hiện (render) như dạng bảng html và bạn phải thiết lập thuộc tính flowLayout của nó thành Flow để ngăn chặn hành xử này.

Repeater control: cung cấp việc bố trí 1 cách linh động, nhưng nó không có hổ trợ nhóm, thêm, xóa, cập nhật và phân trang dử liệu.

Tóm lại:
ListView control được thêm vào hổ trợ các tính năng cùng lúc, cho nên bạn sẻ dể dàn hiển thị tùy biến cách bố trí, mà nó hổ trợ nhóm, phân trang, thêm, xoá, cập nhật và sắp xếp dử liệu.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML