Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Làm thế nào để xem thời gian tải trang trong bao lâu?

Được viết bởi webmaster ngày 19/01/2014 lúc 07:08 AM
Một trong những yếu tố quan trọng để đo hiệu suất của trang web là thời gian tải trang. Vì vậy, nó là rất cần thiết để biết mất bao lâu cho trang web tải về trình duyệt của client.
  • 0
  • 4440

Làm thế nào để xem thời gian tải trang trong bao lâu?


Trong ASP.NET, điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng Class Application, hoạt động như điểm khởi đầu cho tất cả các yêu cầu gửi đến. Một tình huống mà bạn chỉ cần thời gian tải trang. Nếu bạn muốn biết thông tin chẩn đoán chi tiết hơn về trang web, tôi khuyên bạn lựa chọn Tracing ASP.NET cung cấp, có thể giúp bạn biết nhiều hơn. Sử dụng begin_request và end_request xử lý Class Application có thể đăng nhập thời gian thực hiện cho mỗi trang web trong ứng dụng web để tải.

Để sử dụng Class Application, thêm Global.asax mới đến ứng dụng web ASP.NET của bạn và thêm mã bên dưới.

public void Application_BeginRequest(object src, EventArgs e)
{
    Context.Items["loadstarttime"] = DateTime.Now;
}

public void Application_EndRequest(object src, EventArgs e)
{
    DateTime end = (DateTime)Context.Items["loadstarttime"];
    TimeSpan loadtime = DateTime.Now - end;
    Response.Write("<h3>This page took " + loadtime + "ms to load</h3>");
}

Mã trên sẽ thực hiện khi nào web của bạn được yêu cầu. Sự kiện BeginRequest sẽ chạy bất cứ khi nào yêu cầu mới được nhận và EndRequest sẽ chạy khi yêu cầu được xử lý. Chúng ta sử dụng Items collection của class Context để lưu trữ và lấy thời gian ban đầu khi nhận được yêu cầu. Bây giờ thời gian thực hiện cho trang để tải sẽ được hiển thị trong mỗi trang của ứng dụng web của bạn bất cứ khi nào nó được yêu cầu giống như trong hình dưới đây.

time-page-load.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML