Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn đánh số thứ tự trong control Repeater và Gridview

Được viết bởi webmaster ngày 24/02/2016 lúc 10:55 PM
Đây là hướng dẫn đơn giản để sắp xếp thứ tự trong các control của ASP.NET
  • 0
  • 2835

Hướng dẫn đánh số thứ tự trong control Repeater và Gridview

Loading...

Đối với Control Repeater/DataList
Container.ItemIndex + 1

Đối với Control Gridview

<ItemTemplate>
    <%#Container.ItemIndex+1 %>
</ItemTemplate>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Đang tải...
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML