Cấp bậc tác giả:

TRAINING

TOP 10 câu hỏi HTML5 thường được phỏng vấn

Được viết bởi webmaster ngày 12/05/2013 lúc 07:40 PM
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về Top 10 cuộc phỏng vấn với câu hỏi và câu trả lời cho HTML5.
 • 0
 • 11128

TOP 10 câu hỏi HTML5 thường được phỏng vấn


Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về Top 10 cuộc phỏng vấn với câu hỏi và câu trả lời cho HTML5.

1. HTML 5 DOCTYPE và ký tự mới là gì?

Kể từ HTML 5 bây giờ không phải là tập hợp con của SGML, DOCTYPE của nó được đơn giản hóa như sau:

<!doctype html>
 Và HTML 5 sử dụng UTF-8 mã hóa như sau: 
<meta charset="UTF-8">

2. Làm thế nào chúng ta có thể nhúng âm thanh trong HTML 5?
HTML 5 đi kèm với tiêu chuẩn nhúng các file âm thanh. Hỗ trợ các định dạng âm thanh MP3, WAV và OGG

<audio controls>
    <source src="jamshed.mp3" type="audio/mpeg">
Trình duyệt không hỗ trợ tính năng nhúng âm thanh của bạn. 
</audio>

3. Làm thế nào chúng ta có thể nhúng video trong HTML 5?

Giống như âm thanh, HTML 5 định nghĩa tiêu chuẩn để nhúng các file video. Các định dạng video được hỗ trợ là MP4, WebM và Ogg.

<video width="450" height="340" controls>
  <source src="jamshed.mp4" type="video/mp4">
Trình duyệt không hỗ trợ tính năng nhúng Video của bạn. 
</video>

4. Các yếu tố phương tiện truyền thông mới trong HTML 5 khác hơn so với âm thanh và video là gì?

HTML 5 hỗ trợ mạnh mẽ cho phương tiện truyền thông. Khác với các thẻ âm thanh và video, nó đi kèm với các thẻ sau:
 • <embed> hoạt động như một container cho các ứng dụng bên ngoài.
 • <track> định nghĩa theo dõi văn bản cho các phương tiện truyền thông.
 • <source> là hữu ích cho nhiều nguồn phương tiện truyền thông cho âm thanh và video.
5. Việc sử dụng phần tử canvas trong HTML 5 là gì?

<canvas> là phần tử trong HTML5 mà chúng ta có thể sử dụng để vẽ đồ họa sử dụng kịch bản (JavaScript). Phần tử này hoạt động như một container cho đồ họa và phần còn lại sẽ được thực hiện bởi kịch bản. Chúng ta có thể vẽ hình ảnh, đồ thị và một chút hình ảnh động Etcetera sử dụng phần tử <canvas>

<canvas id="canvas1" width="300" height="100">
</canvas>

6. Các loại lưu trữ trong HTML 5? 

HTML 5 có khả năng lưu trữ dữ liệu tại local. Trước đây nó đã được sử dụng cookie. Điều thú vị về việc lưu trữ này là nó nhanh chóng và an toàn. Có hai đối tượng khác nhau có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu.

Đối tượng localStorage lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian dài ngay cả khi trình duyệt được đóng lại.
Đối tượng sessionStorage lưu trữ dữ liệu cho phiên cụ thể.

7. Các phần tử mẫu mới được giới thiệu trong HTML 5 là gì?

Có một số phần tử dạng mới đã được giới thiệu trong HTML 5 như sau:
 • datalist
 • datetime
 • output
 • keygen
 • date
 • month
 • week
 • time
 • number
 • range
 • email
 • URL
8. Các phần tử được yêu cầu trong HTML5 từ HTML4 là gì?
 • frame
 • frameset
 • noframe
 • applet
 • big
 • center
 • basefront
9. Các API mới được cung cấp bởi các tiêu chuẩn HTML 5 là gì?

Các tiêu chuẩn HTML 5 đi kèm với một số API mới. Một vài trong số chúng:
 • Phương tiện truyền thông API
 • Văn bản Theo dõi API
 • Ứng dụng Cache API
 • Tương tác người dùng
 • Truyền dữ liệu API
 • Lệnh API
 • Hạn chế Validation API
 • Lịch sử API
 • Và nhiều hơn nữa ....
10. Sự khác biệt giữa HTML 5 Application Cache và trình duyệt HTML regular Cache là gì?

Một trong những tính năng chính của HTML 5 là "ứng dụng Cache" cho phép chúng ta thực hiện một phiên bản offline của ứng dụng web. Nó cho phép lấy một vài hoặc tất cả các nội dung trang web như các tập tin HTML, CSS, hình ảnh, JavaScript... tại local. Tính năng này tăng tốc độ hiệu suất trang web. Được thực hiện bằng cách sử dụng file manifest được xác định như sau: 

<!doctype html>
<html manifest="example.appcache">
.....
</html>

 So với bộ nhớ đệm trình duyệt truyền thống, không bắt buộc đối với người dùng truy cập nội dung trang web được lưu trữ cache.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML