Cấp bậc tác giả:

PHP

[Moodle]Làm sao bật được chức năng gỡ "tôi ra khỏi khoá học"

Được viết bởi QuangIT ngày 03/12/2013 lúc 11:10 PM
Có thể chỉnh quyền (permission) trong vai (role) của user là sinh viên là "allow"
  • 0
  • 4002

[Moodle]Làm sao bật được chức năng gỡ "tôi ra khỏi khoá học"


Có thể chỉnh quyền (permission) trong vai (role) của user là sinh viên là "allow"

1. Vào Settings > Site Administration > Users > Permissions > Define roles

2. Vào role là registered user

3. Tìm: Unenrol self from the course (enrol/authorize:unenrolself) của Self enrolment

4. Đổi thành "allow"

Lưu ý: Advanced features, chỉ có từ 2.0, trong Site Administration (front page) - dòng thứ 3

Nếu phiên bản của bạn chưa đến 2.x thì bạn cần tìm một module tên là Conditional và cài thêm vào. Conditional từng là một module riêng trước khi được tích hợp vào core của Moodle.

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML