Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi chạy lệnh react-native run-android

Được viết bởi webmaster ngày 06/11/2019 lúc 05:25 PM
Khi thực hiện câu lệnh react-native run-android thì emulator báo lỗi như hình bên dưới
  • 0
  • 3714

Lỗi chạy lệnh react-native run-android


Khi thực hiện câu lệnh react-native run-android thì emulator báo lỗi như hình bên dưới

error-react-native-run-android.png

Theo như hình lỗi mô tả yêu cầu chạy react-native start, với câu lệnh này, tiếp tục dính lỗi tiếp theo như hình bên dưới

error-react-native-run-android_2.png

Để giải quyết lỗi trên, chỉ cần thực hiện giải pháp như sau:
Cần thay đổi regular expression trong blacklist
Vào project của mình, đi sâu vào thư mục: \node_modules\metro-config\src\defaults\blacklist.js sửa nội dung code 

var sharedBlacklist = [
  /node_modules[/\\]react[/\\]dist[/\\].*/,
  /website\/node_modules\/.*/,
  /heapCapture\/bundle\.js/,
  /.*\/__tests__\/.*/
];

thành

var sharedBlacklist = [
  /node_modules[\/\\]react[\/\\]dist[\/\\].*/,
  /website\/node_modules\/.*/,
  /heapCapture\/bundle\.js/,
  /.*\/__tests__\/.*/
];

Đây là vấn đề lỗi của các phiên bản Node mới hiện nay, bản cũ trước không thấy

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML