Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Học React Native bài 8: Tạo project

Được viết bởi webmaster ngày 06/11/2019 lúc 01:58 PM
Tạo Project bằng câu lệnh
  • 0
  • 2690

Học React Native bài 8: Tạo project


Bạn mở CMD và gõ lệnh sau

react-native init AwesomeProject

Chú ý: kiểm tra xem vị trí thư mục đang đứng, nên chọn vị trí thư mục gần. Ví dụ: C:\React
Dấu nhắc lệnh cd.. là lùi lại 1 thư mục, md tên thư mục là tạo thư mục với tên thư mục mong muốn. Đừng tạo thư mục tiếng việt có dấu và dấu khoảng trắng.

Trong đó AwesomeProject là tên project được tạo ra. Kết quả sẽ hiển thị như hình bao gồm câu lệnh thành công và hình ảnh thư mục chứa kết quả

react-native-03.JPG

react-native-12.JPG

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML