Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Cách giảm dung lượng Cơ sở dữ liệu SQL - giảm dung lượng trên server với các file không cần thiết

Được viết bởi webmaster ngày 21/11/2019 lúc 01:20 PM
Đối với các server thuê dung lượng ít thì việc xóa bỏ các file không cần thiết là một điều quan trọng. Ngoài ra nó còn giúp hệ thống server vận hành tốt hơn
  • 0
  • 4728

Cách giảm dung lượng Cơ sở dữ liệu SQL - giảm dung lượng trên server với các file không cần thiết


1. Xóa thư mục Log trên IIS

Các bạn truy cập vào đường dẫn thư mục %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles vào chọn tất cả thư mục trong đó để xóa. Nếu bạn muốn xem lại thì có thể copy sang ở cứng di dộng hoặc sài google drive hoặc dropbox

2. Xóa file log trong SQL Server
Khi tạo một CSDL trong SQL Server, tự động sẽ sinh ra hai tệp là tệp đuôi .MDF và .LDF.
Cách 1. Sử dụng SQL management tool để xóa log
Chuột phải database, chọn Task > Shrink > Files

xoa-log-01.png

File Type chọn Log, nhấn OK như hình

xoa-log-02.png

Cách 2. Xóa log bằng cách sử dụng câu lệnh SHRINKFILE
ALTER DATABASE [mydatabase] SET RECOVERY SIMPLE 
DBCC SHRINKFILE(<log_file_name_Log>)
ALTER DATABASE [mydatabase] SET RECOVERY FULL
Thứ tự thực hiện câu lệnh trên như sau:

1/ Chuyển CSDL về simple model, thì việc xóa log mới có hiệu quả.
2/ Chạy lệnh xóa log file
3/ Chuyển về Recovery Full Model để CSDL có thể thực hiện log các trạng thái

3. Xoá log trong thư mục SQL

Vào Program Files > Microsoft SQL Server > MSSQL11.MSSQLSERVER(tuỳ phiên bản SQL của người dùng sẽ có các phiên bản khác nhau) > MSSQL > Log > Xoá sạch để giảm dung lượng

Lưu ý: Xoá ở đây là xoá triệt để, chứ không phải xoá tạm, nhiều bạn xoá tạm nên dung lương như cũ, không có gì thay đổi.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML