Cấp bậc tác giả:

DOTNET

An application error occurred on the server. The current custom error settings for this appli...

Được viết bởi QuangIT ngày 21/09/2012 lúc 03:17 AM
Code chạy ở nhà thì OK, nhưng đưa lên host thì bị lỗi như dòng dưới. Đây là lỗi căn bản. bài tut này sẽ hướng dẫn bạn cách fix
  • 0
  • 8732

An application error occurred on the server. The current custom error settings for this appli...


Server Error in '/' Application. 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Runtime Error 
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. 

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". 


<!-- Web.Config Configuration File --> 

<configuration> 
<system.web> 
<customErrors mode="Off"/> 
</system.web> 
</configuration> 


Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. 


<!-- Web.Config Configuration File --> 

<configuration> 
<system.web> 
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> 
</system.web> 
</configuration> 

Gặp lỗi này, bạn cần phải thay đổi version .Net hiện tại. Có thể xem video sau để biết cách fix

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML