Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Cách để sửa lỗi cài đặt Microsoft .NET Core 1.0.0 VS2015 Tooling Preview Update 2 thất bại

Được viết bởi webmaster ngày 05/08/2016 lúc 12:44 AM
Nếu bạn tình cờ gặp bài này, rất có thể chỉ cần tải về của Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 cùng với Microsoft .NET Core 1.0.0 VS2015 Tooling Preview Update 2 , theo các hướng dẫn trên trang web Asp.Net Core.
  • 0
  • 4069

Cách để sửa lỗi cài đặt Microsoft .NET Core 1.0.0 VS2015 Tooling Preview Update 2 thất bại


aspnet-core-update-2-failed-to-install.jpg

Vấn đề
Tuy nhiên, ngay sau khi cài đặt, thực thi sau từ chối cài đặt và hiển thị popup thông báo lỗi:

Khắc phục sự cố
Vấn đề này dường như được tạo ra bởi thực tế rằng VS Studio 2015 Update 3 không nhận ra file thực thi cài đặt chính xác ở đâu.

Cách giải quyết đơn giản chúng ta có thể sử dụng để bỏ qua những kiểm tra sai lầm đó bằng cách sử dụng dòng lệnh với tham số.

Để khắc phục vấn đề mở một dấu nhắc lệnh, điều hướng thông qua các thư mục mà bạn đã tải  Microsoft .NET Core 1.0.0 VS2015 Tooling Preview Update 2 về và gõ như sau:

dotnetcore.1.0.0-vs2015tools.preview2 SKIP_VSU_CHECK=1

Ngay sau khi bạn nhấn Enter, chương trình cài đặt sẽ bắt đầu bằng cách bỏ qua kiểm tra cập nhật Visual Studio, cho phép bạn cài đặt gói phần mềm.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML