Cấp bậc tác giả:

HTML

Box model trong CSS

Được viết bởi webmaster ngày 05/08/2013 lúc 04:06 AM
Box model (mô hình hộp) là cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Trong HTML tất cả các thành phần đều tồn tại một hộp bao quanh nó.
  • 0
  • 3575

Box model trong CSS


Box model (mô hình hộp) là cách mà CSS định dạng khối không gian bao quanh một thành phần. Trong HTML tất cả các thành phần đều tồn tại một hộp bao quanh nó.

Mô hình Box model bao gồm padding (vùng đệm), border (đường viền) và margin (canh lề). Mặc định thì tất cả các giá trị này đều bằng 0, do đó chỉ khi nào các thuộc tính này được khai báo thì ta mới nhìn thấy sự thay đổi của chúng.

box_model.jpg
Padding: là vùng nằm giữa nội dung và đường viền (border), nó tạo ra một khoảng trống giúp cho nội dung được trình bày rõ ràng hơn .

Các giá trị của padding: bao gồm padding-top; padding-right; padding-bottom; và padding-left.

Ví dụ

.myclass{ padding-top: 5px; padding-right: 7px; padding-bottom: 7px; padding-left: 5px}

Border: sẽ quy định độ dày, màu sắc và kiểu hiện thị cũng như kiểu của đường viền.

Các giá trị của border bao gồm: border-width; border-style và border-color, chúng ta luôn phải khai báo border-style, nếu không được khai báo thì nó sẽ có giá trị bằng 0, lúc đó các giá trị của border-with và border-color sẽ không được hiển thị.

Chúng ta khai báo trong CSS như sau

p{ border-width: 1px; border-style: solid; border-color: green }

Margin: margin là phần nằm ngoài cùng trong mô hình Box model. Nó sẽ tạo ra khoảng các giữa các thành phần với nhau

Các giá trị của margin: bao gồm margin-top; margin-right; margin-bottom; và margin-left.

Ví dụ

.myclass{ margin-top: 5px; margin-right: 7px; margin-bottom: 7px; margin-left: 5px}

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML