Editor Visual Studio Code

  • Ngày gửi: 09/11/2019
  • Lượt xem: 837
  • Lượt tải: 135
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Visual Studio Code là trình chỉnh sửa mã nguồn do Microsoft phát triển cho Windows, Linux và OS X. Nó là mã nguồn mở, miễn phí và hỗ trợ gỡ lỗi, kiểm soát nhúng Git, tô sáng cú pháp, hoàn thành mã thông minh, đoạn mã và tái cấu trúc mã.


Nội dung:
Visual Studio Code là trình chỉnh sửa mã nguồn do Microsoft phát triển cho Windows, Linux và OS X. Nó là mã nguồn mở, miễn phí và hỗ trợ gỡ lỗi, kiểm soát nhúng Git, tô sáng cú pháp, hoàn thành mã thông minh, đoạn mã và tái cấu trúc mã.

Tiện ích mở rộng
Công cụ ReactNative - Phần mở rộng này cung cấp môi trường phát triển cho các dự án React Native. Bạn có thể gỡ lỗi mã của mình, nhanh chóng chạy react-native từ các lệnh và sử dụng IntelliSense để duyệt các đối tượng, hàm và tham số cho API React Native.
BÌNH LUẬN