Hướng dẫn sử dụng Tortoi SVN (Subversion)

  • Ngày gửi: 16/11/2019
  • Lượt xem: 4537
  • Lượt tải: 135
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Sử dụng host server để lưu trữ code.


Nội dung: Sử dụng host server để lưu trữ code.

Phục vụ cho việc các nhóm phát triển phân mềm làm việc online.

TortoiseSVN – Hệ thống quản lý phiên bản. Mục đích của SVN là xây dựng một hệ thống quản lý phiên bản để thay thế cho CVS trong việc chia sẻ mã nguồn mở. Phần mềm này được chứng nhận bởi giấy phép mã nguồn mở Apache/BSD-style.

SVN – Subversion là một phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phần mềm. Subversion cũng còn được gọi là svn. Svn là lệnh dùng để thực hiện các chức năng Subversion trong môi trường thi hành lệnh trên các máy vi tính. Subversion được thiết kế với mục đích thay thế phần mềm quản lý phiên bản Concurrent Versioning System (CVS) đã cũ và có nhiều nhược điểm. Một số các lập trình viên chính cho dự án CVS hiện đang tham gia phát triển Subversion.

Trang Code Host


PHẦN MỀM CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN