Editor Sublime Text

  • Ngày gửi: 09/11/2019
  • Lượt xem: 731
  • Lượt tải: 135
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Sublime Text là một trình soạn thảo văn bản tinh vi để viết mã, đánh dấu. Nó cung cấp rất nhiều plugin được cộng đồng phát triển để mở rộng chức năng. Sublime Text đã được bình chọn yêu thích mọi thời đại cho các nhà phát triển.


Nội dung:
Sublime Text là một trình soạn thảo văn bản tinh vi để viết mã, đánh dấu. Nó cung cấp rất nhiều plugin được cộng đồng phát triển để mở rộng chức năng. Sublime Text đã được bình chọn yêu thích mọi thời đại cho các nhà phát triển.

Gói
react-native-snippets - Nó là một tập hợp các đoạn văn bản tuyệt vời cho phản ứng gốc
babel-sublime - Các định nghĩa cú pháp cho ES6 JavaScript với các phần mở rộng React JSX.
BÌNH LUẬN