Editor Deco

  • Ngày gửi: 09/11/2019
  • Lượt xem: 694
  • Lượt tải: 135
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Deco là một IDE cho React Native. Đó là một giải pháp tất cả trong một để viết các ứng dụng React Native mà bạn có thể tải xuống và sử dụng mà không cần thiết lập môi trường. Deco cải thiện quy trình phát triển React Native bằng cách tập trung vào tái sử dụng thành phần và cho phép bạn chỉnh sửa giao diện người dùng của mình trong thời gian thực.


Nội dung:
Deco là một IDE cho React Native. Đó là một giải pháp tất cả trong một để viết các ứng dụng React Native mà bạn có thể tải xuống và sử dụng mà không cần thiết lập môi trường. Deco cải thiện quy trình phát triển React Native bằng cách tập trung vào tái sử dụng thành phần và cho phép bạn chỉnh sửa giao diện người dùng của mình trong thời gian thực.
BÌNH LUẬN