Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng DLL trong VS2008/ VS2010

Được viết bởi QuangIT ngày 10/09/2012 lúc 03:49 PM
Hướng dẫn từ khâu tạo file DLL đến việc sử dụng File DLL đơn giản nhất qua phép toán cộng trừ nhân chia bình thường.
  • 0
  • 13002

Sử dụng DLL trong VS2008/ VS2010

Phần I: Tạo 1 lớp thư viện (DLL)
Trong bài này chúng ta sẽ học làm thế nào để tạo 1 file DLL đơn giản
1. Mở một New Project như hình bên dưới và Chọn Class Library từ templates.

Điền tên và nơi chứa mà bạn muốn Lưu file
2. Đây là những gì bạn sẽ thấy trên cửa sổ chính.

Bây giờ tạo một hàm đơn giản trong lớp Class1.
Trong trường hợp này tôi đã tạo ra hàm cộng hai số.
3. Bây giờ, chọn Build Solution từ Build Menu trong thanhMenu.


4. Sau đây là các file DLL đã tạo ra trong thư mục Debug.
Bây giờ file DLL này có thể được sao chép và dán bất cứ nơi nào và có thể được sử dụng bởi bất kỳ số lượng các chương trình tại một điểm nhất định.

Phần 2: Sử dụng một Class Library (DLL)

Trong phần này, chúng ta sẽ học cách sử dụng các file DLL mà chúng a đã tạo ra.
Chú ý:
Không gian được sử dụng: CreateFileDLL
Class: Class1
Chức năng: tinhTong (int a, int b)
1. Tạo một Windows Application mới.


2. Xây dựng 1 Form đơn giản như phía dưới:


3. Bây giờ, chúng ta cần phải Add Reference từ File DLL mà chúng ta đã tạo ra trước đó.


4. Chọn File DLL từ thẻ browse.


5. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng lớp và không gian tên của File.
Click trên button để tạo ra sự kiện(generate an EventHandler)
Lấy 1 không gian tên để thêm vào code 6. Tạo 1 đối tượng mới của lớp. Bây giờ thêm chức năng thành viên của lớp với đối tượng c.


7. Đây là cách xử lý sự kiện:


8. Bây giờ chạy chuờng trình bằng cách nhấn F5. Bạn sẽ thấy kết quả xuất ra sau khi nhấn button.Đây là cách tạo và sử dụng DLL đơn giản. Từ đây chúng ta có thể tạo ra nhiều File DLL cho những phương thức phức tạp và sử dụng nó ở mọi nơi mà chúng ta thích

Nguồn bài viết: DNGAZ

Bài viết tương tự

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML