Cấp bậc tác giả:

JAVA

Viết chương trình liệt kê toàn bộ nội dung của bất kì trang web nào trên net

Được viết bởi QuangIT ngày 15/09/2012 lúc 05:24 PM
Viết chương trình liệt kê toàn bộ nội dung của bất kì trang web nào trên net
  • 0
  • 8327

Viết chương trình liệt kê toàn bộ nội dung của bất kì trang web nào trên net

Đề bài: Viết chương trình liệt kê toàn bộ nội dung của bất kì trang web nào trên net

Chức năng chương trình:

-         Hiển thị thông tin toàn bộ trang web của bất kì trang web nào dưới dạng text đơn thuần

Cơ chế:

-         Gửi địa chỉ URL

-         Web server trả lại thông tin

-         Truy xuất đến thông tin cần thiết và hiển thị

Các lớp và chức năng các lớp:

-         Chỉ gồm một phương thức main:

o   Liên kết đến URL với địa chỉ được nhập vào

o   Sử dụng phương thức getContent() của đối tượng URL để nhận toàn bộ nội dung của trang web

o   Đọc toàn bộ nội dung và hiển thị lên màn hình

Kết quả:


import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.net.*;

import java.util.Scanner;

public class net2 {

    public static void main(String arg[ ])

    {

    int i;

    InputStream bis;

    //Nhap URL

    Scanner _sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Nhap URL :");

    String url = _sc.nextLine();

    try

    {

        URL u = new URL(url);

        bis = (InputStream)u.getContent();

        while((i=bis.read())>0)

            System.out.print((char)i);

        System.out.println();

    }

    catch(MalformedURLException  e){

        System.out.println(e);

    }

    catch (IOException e)

    {

      System.out.println(e);

    }

    }

}


Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML