Cấp bậc tác giả:

TRAINING

JAVA - Khái niệm Lập trình Hướng đối tượng OOP

Được viết bởi webmaster ngày 13/06/2020 lúc 11:09 AM
Mỗi một chương trình máy tính đều gồm có 2 phần: phần mã lệnh và phần dữ liệu. Một số chương trình đặt trọng tâm ở phần mã lệnh, số khác đặt trọng tâm ở phần dữ liệu. Từ đó dẫn đến 2 mô hình quyết định nên cấu trúc của chương trình : một trả lời cho câu hỏi “Điều gì đang xảy ra”, và một cho “Cái gì đang chịu tác động”.
 • 0
 • 4783

JAVA - Khái niệm Lập trình Hướng đối tượng OOP

Mỗi một chương trình máy tính đều gồm có 2 phần: phần mã lệnh và phần dữ liệu. 
Một số chương trình đặt trọng tâm ở phần mã lệnh, số khác đặt trọng tâm ở phần dữ liệu. Từ đó dẫn đến 2 mô hình quyết định nên cấu trúc của chương trình : một trả lời cho câu hỏi “Điều gì đang xảy ra”, và một cho “Cái gì đang chịu tác động”. 
Mô hình 1 gọi là mô hình hướng xử lý, chương trình bao gồm một chuỗi các thao tác xử lý (mã lệnh). Nhưng khi chương trình càng ngày càng lớn và phức tạp thì khó khăn để sử dụng mô hình thứ nhất. 

Vì vậy mô hình thứ 2 được đưa ra, đó là mô hình hướng đối tượng. Chương trình của bạn sẽ xây dựng dựa vào dữ liệu và phần giao diện được định nghĩa cho phần dữ liệu đó. 
 • Phương pháp giải quyết từ trên xuống (Top-Down) cũng còn được gọi là “lập trình hướng cấu trúc” (Structured Programming). Nó xác định những chức năng chính của một chương trình và những chức năng này được phân thành những đơn vị nhỏ hơn cho đến mức độ thấp nhất. Bằng kỹ thuật này, các chương trình được cấu trúc theo hệ thống phân cấp các module. Mỗi một module có một đầu vào riêng và một đầu ra riêng. Trong mỗi module, sự điều khiển có chiều hướng đi xuống theo cấu trúc
 • Phương pháp OOP trừu tượng các lớp từ các đối tượng trong thế giới thực, chương trình của bạn sẽ được xây dựng từ các lớp. Phương pháp OOP cố gắng quản lý việc thừa kế phức tạp trong những vấn đề thực tế. Để làm được việc này, phương pháp OOP che giấu một vài thông tin bên trong các đối tượng. OOP tập trung trước hết trên dữ liệu. Rồi gắn kết các phương thức thao tác trên dữ liệu

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp phát triển phần mềm. Những ngôn ngữ OOP không chỉ bao gồm cú pháp và một trình biên dịch (compiler) mà còn có một môi trường phát triển toàn diện. Môi trường này bao gồm một thư viện được thiết kế tốt, thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng.

Hãy xem xét một tình huống cần được triển khai thành một hệ thống trên máy tính: mua bán xe hơi. Vấn đề vi tính hóa việc mua bán xe hơi bao gồm những gì?

Những thực thể rõ ràng nhất liên quan đến việc mua bán xe hơi là:
 • Các kiểu xe hơi
 • Nhân viên bán hàng
 • Khách hàng
 • Hóa đơn.
Những hoạt động liên quan đến việc mua bán:
 • Nhân viên bán hàng đưa khách hàng tham quan phòng trưng bày.
 • Khách hàng chọn lựa một xe hơi.
 • Khách hàng đặt hóa đơn.
 • Khách hàng trả tiền.
 • Chiếc xe được trao cho khách hàng.
Mỗi vấn đề được chia ra thành nhiều yếu tố, được gọi là các Đối tượng (Objects). Chẳng hạn như ở ví dụ trên, khách hàng, xe hơi và nhân viên bán hàng là những đối tượng 

Lập trình viên luôn luôn cố gắng tạo ra những kịch bản (scripts) thật quen thuộc với những tình huống thực tiễn. Đó chính là vai trò của kỹ thuật hướng đối tượng. Chúng ta sử dụng kỹ thuật hướng đối tượng để ánh xạ những thực thể chúng ta gặp phải trong đời sống thực thành những đối tượng và mối quan hệ giữa chúng

Phương pháp lập trình hướng đối tượng có các khả năng sau : 

- Mô phỏng thế giới thực một cách tự nhiên bởi các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng, thuận tiện cho việc thiết kế hệ thống phức tạp. Phương pháp này tiến hành tiến trình phân tích, thiết kế và phát triển một vấn đề trong khuôn khổ những khái niệm và thuật ngữ thuộc lĩnh vực ứng dụng. Vì thế, có một sự tương hợp cao nhất giữa việc phát triển ứng dụng và vấn đề thực tế.

- Thừa kế và tái sử dụng mã có sẵn một cách dễ dàng, giúp tiết kiệm công sức, chi phí và nâng cao năng suất của người lập trình, dễ bảo trì, dễ nâng cấp, mở rộng, giảm thiểu các lỗi và những vấn đề liên quan đến việc bảo trì ứng dụng do khả năng tái sử dụng các đối tượng.

Lập trình hướng đối tượng đề cập đến dữ liệu và thủ tục xử lý dữ liệu theo quan điểm là một đối tượng duy nhất. Lập trình hướng đối tượng xem xét dữ liệu như là một đối tượng hay là một đơn vị độc lập, với bản chất riêng và những đặc tính của thực thể ấy. Bây giờ chúng ta hãy khảo sát những thuật ngữ đối tượng (Object), thuộc tính (Attribute) và phương thức (method).

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML