Cấp bậc tác giả:

HTML

Hướng dẫn tạo thẻ neo cho trang web

Được viết bởi webmaster ngày 26/10/2015 lúc 10:59 AM
Đây là chức năng giúp bạn muốn đến vị trí nào trong trang hiện tại.
  • 0
  • 7988

Hướng dẫn tạo thẻ neo cho trang web

Hướng dẫn cách thức tạo thẻ NEO trong trang web. Ví dụ như: chức năng quay về đầu trang khi mình đang đứng ở cuối trang

Đây là chức năng giúp bạn muốn đến vị trí nào trong trang hiện tại. Bạn chi cần thực hiện 2 bước:

- Tạo điểm neo bằng thẻ <a> : <a name="anchor1"></a> (với anchor1 là tên điểm neo) (ví dụ : tạo điểm neo là ở đầu trang web)

- Tại link nào mà bạn muốn khi người dùng click vào thì sẽ quay về vị trí điểm neo mà bạn đã tạo trước đó (ví dụ : đang đứng ở cuối trang, khi click vào "về đầu trang" thì lập tức quay về điểm neo ở đầu trang): tạo thẻ <a href="#anchor1">Về đầu trang</a>

Dưới đây là code mẫu:

<body>
<a name="dau"></a>
<table width="500" height="900" border="1" align="center">
<tr>
<td valign="top"><a href="#cuoi">Về cuối trang</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom"><a href="#dau">Về đầu trang</a></td>
</tr>
</table>
<a name="cuoi"></a>
</body>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML