Cấp bậc tác giả:

DATABASE

Thay thế chuỗi ở bất kỳ cột nào trong SQL

Được viết bởi QuangIT ngày 12/10/2013 lúc 03:17 AM
Bài viết này hướng dẫn sử dụng chức năng REPLACE để chọn lọc thay thế chuỗi trong SQL Server. Chức năng REPLACE dễ sử dụng và rất tiện dụng với câu lệnh UPDATE.
  • 0
  • 15484

Thay thế chuỗi ở bất kỳ cột nào trong SQL

Bài viết này hướng dẫn sử dụng chức năng REPLACE để chọn lọc thay thế chuỗi trong SQL Server. Chức năng REPLACE dễ sử dụng và rất tiện dụng với câu lệnh UPDATE.

Thay thế tìm kiếm ký tự trong chuỗi và thay thế chúng với các ký tự khác:

SELECT Replace('DOTNET GROUP - Chia sẻ và Kết nối!', N'Chia sẻ và Kết nối', N'Chuyên đào tạo và Phát triển Công Nghệ') 

Trả lại kết quả:

DOTNET GROUP - Chuyên đào tạo và Phát triển Công Nghệ!

Bạn có thể sử dụng REPLACE trong câu lệnh UPDATE:

UPDATE
[dbo].[TinTuc]
SET
[AnhDaiDien] = REPLACE(LTRIM(AnhDaiDien),'~/../Upload/AnhDaiDien/','')

Một cách tiếp cận phổ biến hơn là sử dụng trong conjuntion này với mệnh đề WHERE như thế này:

UPDATE
[dbo].[TinTuc]
SET
[AnhDaiDien] = REPLACE(LTRIM(AnhDaiDien),'~/../Upload/AnhDaiDien/','')
WHERE [AnhDaiDien] LIKE '%~/../Upload/AnhDaiDien/%'

Lưu ý: Bài viết này được sử dụng ví dụ trên SQL Server 2008 R2.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML