Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Sử dụng UpdatePanel với redirectURL

Được viết bởi QuangIT ngày 15/04/2013 lúc 01:02 PM
Nếu bạn đã từng tìm hiểu điều hướng liên kết trong Asp.Net chắc hẳn bạn sẽ biết Response.Redirect(đường dẫn); nhưng nếu bạn thực hiện sự kiện Lưu hoặc Chuyển tiếp hay Xuất hiện câu thông báo và Chuyển trang trong Ajax UpdatePanel, dường như vô dụng.
  • 0
  • 8920

Sử dụng UpdatePanel với redirectURL

Nếu bạn đã từng tìm hiểu điều hướng liên kết trong Asp.Net chắc hẳn bạn sẽ biết Response.Redirect(đường dẫn);  nhưng nếu bạn thực hiện sự kiện Lưu hoặc Chuyển tiếp hay Xuất hiện câu thông báo và Chuyển trang trong Ajax UpdatePanel, dường như vô dụng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách vượt qua.

Bạn cần viết hàm này:
private void RedirectTo(string url)
    {
        string redirectURL = Page.ResolveClientUrl(url);
        string script = String.Format("window.location = '{0}';", redirectURL);
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, typeof(Page), "RedirectTo", script, true);
    }

Sau đó, trong sự kiện Lưu hay Chuyển tiếp, bạn chỉ cần viết 

RedirectTo(đường dẫn);//Sẽ chuyển qua trang này sau khi nhấn nút
ScriptManager.RegisterStartupScript(UpdatePanel1, this.GetType(), "Thành công", "alert('Bạn đã Cập nhật thành công');", true);//Một thông báo popup xuất hiện.

Thêm thiết lập sau vào Web.config nhé

 <httpModules>
<add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
    </httpModules>

Tức nhiên nó sẽ hiển thị thông báo, click OK, ngay lập tức sẽ được chuyển sang trang điều hướng.

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML