Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn cài đặt Xcode để build cho iOS

Được viết bởi webmaster ngày 18/07/2019 lúc 04:23 PM
Máy bạn cần phải có XCode để thực hiện bước tiếp theo
  • 0
  • 6015

Hướng dẫn cài đặt Xcode để build cho iOS

Sau khi cài đặt React native CLI, máy bạn cần phải có XCode để thực hiện bước tiếp theo
Cài đặt: Command Line Tools ta chạy lệnh sau:
xcode-select --install
Bấm nút: install và chờ cài đặt xong(nếu đã cài rồi thì không cần cài )

Môi trường để phát triển và build ứng dụng React Native cho IOS đã hoàn tất, giờ chúng ta sẽ tạo thử một ứng dụng và chạy bằng máy ảo xem sao nhé.

Bật terminal và bắt đầu gõ:
mkdir studyreactnative
cd studyreactnative

react-native init demoapp
 
hoặc sử dụng lệnh sau để dùng phiên bản React Native mình cần:
react-native init demoapp --version 0.55.7

Chạy ứng dụng react native với máy ảo bằng lệnh:
cd demoapp
react-native run-ios

Vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt môi trường phát triển và build app chạy trên simulator
Nếu lỗi simulator thì chạy lệnh dưới:
sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app
Lưu ý: Nhớ trỏ đến thư mục demoapp mà ta đã tạo, nếu không trỏ đúng nó sẽ bảo lỗi không tìm thấy địa chỉ chính xác.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML