Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Hướng dẫn cài đặt Android Studio để build cho android

Được viết bởi webmaster ngày 18/07/2019 lúc 04:42 PM
Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt Android Studio để build cho android app
  • 0
  • 6059

Hướng dẫn cài đặt Android Studio để build cho android

Trước đó đã Hướng dẫn cài đặt Xcode để build cho iOS app. Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt Android Studio để build cho android app. Tải Android Studio ở đây

Chọn Download Android Studio (for MAC), sau khi tải về mở phần mềm Android Studio lên và tiến hành cài đặt, các bước cài đặt chúng ta sử dụng các config mặc định của Android Studio.

- Lưu ý: sau khi cài Android Studio xong mặc định bộ SDK sẽ nằm ở:

/Users/<username>/Library/Android/sdk

 

Sau khi cài đặt xong bật Android Studio lên, thử chạy một ứng dụng đầu tiên

Chọn "Start a new Android Studio project"

Chọn Finish 

Sau đó chờ Grandle build app xong, chúng ta chọn ADV Manager 

Chọn "Create Virtual Device" -> tạo một Emulator(Máy ảo mà bạn mong muốn)

 

- Lưu ý: Trong lúc cài đặt cần phải tải về các phiên bản SDK tương ứng, cài đặt thêm HAXM để khởi động Emulator nhanh hơn

 

Sau khi tạo xong, bạn có thể chạy thử chương trình hello world thử xem sao, bấm vào Run

Chọn máy ảo mà bạn vừa tạo chờ Build Gradlew build.

Tương tự ví dụ ở trên phần xCode, chạy câu lệnh bên dưới để chạy emulator:

react-native run-android

Nếu như các cài đặt của bạn là đúng, bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng của bạn chạy trên máy ảo Android nhanh chóng. Câu lệnh react-native run-android là một cách để chạy ứng dụng của bạn.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML