Cấp bậc tác giả:

HTML

Đếm số ký tự trong textbox bằng jquery

Được viết bởi QuangIT ngày 10/11/2012 lúc 08:45 PM
Với thủ thuật này, các bạn có thể giới hạn số ký tự nhập vào ô textbox rất đơn giản bằng jquery
  • 0
  • 10848

Đếm số ký tự trong textbox bằng jquery

Với thủ thuật này, các bạn có thể giới hạn số ký tự nhập vào ô textbox rất đơn giản bằng jquery

Tất cả chúng ta đều biết rằng thuộc tính MaxLength của MultiTexbox trong asp.net không hoạt động. Và để set MaxLength cho nó chúng ta cần phải sử dụng công nghệ Jquery.
Để làm được thủ thuật này, trước hết các bạn lên trang chủ của jquery, download bản mới nhất về nhé. Sau đó sử dụng đoạn code bên dưới đây trong project của mình
<head runat="server">
<title></title>
<script src="_scripts/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script language="javascript">
$(document).ready(function() {
//Set the Variable for max length
var MaxLength = 100;
$('#txtCount').val(MaxLength);
$('#TextBox1').keyup(function() {
if ($(this).text().length > MaxLength) {
$(this).text($(this).text().substring(0, MaxLength));
}
$('#txtCount').val(MaxLength - $(this).text().length);
});
$('#TextBox1').blur(function() {
if ($(this).text().length > MaxLength) {
$(this).text($(this).text().substring(0, MaxLength));
}
$('#txtCount').val(MaxLength - $(this).text().length);
});
});
</script>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"
TextMode="MultiLine" Rows="10"></asp:TextBox><br />
<asp:TextBox ID="txtCount" runat="server"></asp:TextBox>
</div>
</form>
</body>
</html>

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML