Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cắt chuỗi họ tên đơn giản

Được viết bởi QuangIT ngày 31/07/2012 lúc 02:41 PM
Cắt chuỗi họ tên đơn giản
  • 0
  • 4865
Tải tệp tin: Click ở đây

Cắt chuỗi họ tên đơn giản


#region Hàm cắt chuỗi

string test="Diễn đàn Đà Nẵng - DNGAZ";

string[] arrayStr=test.Split(new string[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); //=>> chỗ này nó sẽ split ra 1 mảng 3 phần tử

string firstName=arrayStr[0]; //=> Lấy họ
string lastName=arrayStr[arrayStr.length-1]; //=> Lấy tên

StringBuilder midleName=new StringBuilder();
//Lấy tên đệm
for(int i=1;i<arrayStr.length-1;i++){
midleName.Append(arrayStr[i] + " ");
}

#endregion

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML