LINUX

Linux là hệ điều hành. Về mặt nguyên tắc hệ điều hành cũng là một software; nhưng đây là một software đặc biệt – được dùng để quản lý, điều phối các tài nguyên (resource) của hệ thống (bao gồm cả hardware và các software khác).

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Loading...

Bài viết mới nhất

Bài viết được xem nhiều nhất

LIKE BOX