Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hiển thị HTML bên trong Code Razor

Được viết bởi webmaster ngày 05/06/2019 lúc 06:17 PM
Bạn không có cách nào để hiển thị đoạn HTML thể hiện style ra ngoài màn hình bên trong code Razor
  • 0
  • 4757

Hiển thị HTML bên trong Code Razor

Bạn không có cách nào để hiển thị đoạn HTML thể hiện style ra ngoài màn hình bên trong code Razor
Giả sử tôi có code như sau:
@if(Model.foo)
{
    <span>Hello World</span>
}
Vậy để giải quyết, tôi làm cách sau:
@if(Model.foo)
{
    @:<span>Hello World</span>
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML