Cấp bậc tác giả:

Tin Tức Công Nghệ

Microsoft giới thiệu IIS Administration API

Được viết bởi webmaster ngày 12/05/2016 lúc 09:45 AM
Nhóm IIS đã làm việc trên API RESTful mới quản lý cấu hình IIS. Vẫn còn đang phát triển, nhóm nghiên cứu mong muốn chia sẻ một bản xem trước API mới. API cho phép cấu hình các IIS như các quy tắc ủy quyền, mô-đun, và các ứng dụng.

Microsoft giới thiệu IIS Administration API

Loading...

API được xây dựng với Hypertext Application Language (HAL) để cho phép API khả năng khám phá built –in.
 
Microsoft phát biểu,
 
"Bắt đầu từ thư mục gốc của API, bạn có thể duyệt toàn bộ bề mặt API."
 
Cùng với các API, nhóm IIS cũng đã đi vào xây dựng API làm cho nó đơn giản để duyệt qua toàn bộ bề mặt API.
 
iis-api-01.jpg
 
Công ty phát biểu,
 
"Hôm nay chúng tôi muốn không chỉ cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm việc trên API REST cho IIS, chúng tôi muốn để cho bạn nhìn thấy nó. Các API mà chúng tôi tạo ra đã được xây dựng trong công cụ gọi là API Explorer, cho phép những người có quyền truy cập vào các API để duyệt qua toàn bộ bề mặt API. Có nghĩa khi bạn có một liên kết đến URL gốc của API, bạn có thể điều hướng đến công cụ này và duyệt tất cả các API có sẵn. Dưới đây là một hình ảnh của API Explorer trong phương thức hiển thị nguồn application pool".
 
Thông qua API Explorer bạn có thể duyệt các nguồn configurationh của IIS như quy tắc ủy quyền, các module cũng như các ứng dụng. Bạn cũng có thể xóa resources, thay đổi chúng và thậm chí tạo ra một cái mới.
 
"Chúng tôi đã triển khai phiên bản của API cho một máy ảo trong Azure để cho phép những ai muốn khám phá những API mới có cơ hội để làm như vậy."
 
API có sẵn trên máy tính có thể dễ dàng truy cập thông qua clients HTTP đơn giản như cURL, tuy nhiên kinh nghiệm đầu tiên; Microsoft khuyến cáo rằng bạn nên sử dụng API Explorer để xem những gì công cụ này cung cấp.
 
Khi bạn kết nối với các API Explorer, bạn sẽ có thể nhìn thấy màn hình sau.
 
iis-api-02.jpg
 
Microsoft đã nới lỏng các yêu cầu cho Windows xác thực để kết nối với các API demo. Có nghĩa cơ chế chứng thực chỉ được yêu cầu để truy cập vào thẻ. Một khi bạn nhập thẻ truy cập vào các hình thức đầu vào và nhấp vào kết nối, bạn sẽ có thể truy cập đầy đủ đến các API trong công cụ Explorer API từ trình duyệt.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất