Từ khóa
Chuyên mục cần tìm
Kết quả tìm kiếm
 • Hướng dẫn cách thức phân trang trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview Ngày 24/02/2016 lúc 11:14 PM Bạn đang làm việc trực tiếp với file xml. Nhưng bạn chưa biết cách phân trang trong xml và hiển thị kết quả trên dataset sau đó có thể đưa vào trong data control.
 • Hướng dẫn cách thức sắp xếp trong XML sử dụng C# với Control Repeater/Gridview Ngày 24/02/2016 lúc 10:51 PM Bạn đang làm việc trực tiếp với file xml. Nhưng bạn chưa biết cách sắp xếp trong xml và hiển thị kết quả trên dataset sau đó có thể đưa vào trong data control.
 • Thêm xóa sửa tài liệu xml trong C# Ngày 01/03/2015 lúc 02:52 PM Trong những bài viết trước chúng ta đã biết làm thế nào để đọc và tìm kiếm trên tài liệu XML
 • Hướng dẫn làm Slide từ XML và Jquery Ngày 30/06/2013 lúc 02:52 PM Hướng dẫn cách sử dụng Load XML kết hợp với Jquery làm chuyển động hình ảnh với các vị trí theo hình được sắp xếp có chủ ý
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần VI Ngày 20/09/2012 lúc 03:02 PM Cho đến thời điểm này, có lẽ các bạn cũng đã khá rành cách chọn 1 nút trên tài liệu, nhưng đã chọn được rồi, thì tất nhiên là sẽ có những lúc bạn muốn thêm, xóa hoặc chỉnh sửa 1 nút nào đó.
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần V Ngày 20/09/2012 lúc 03:01 PM Ở kỳ 4, bạn đã được biết qua chức năng của phương thức SelectNodes() của class XmlDocument, nhưng cũng có nhiều lúc bạn chỉ muốn chọn một nút mà thôi.
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần IV Ngày 20/09/2012 lúc 02:59 PM Lớp XmlDocument có phương thức SelectNodes() mà chấp nhận 1 chuỗi chứa câu truy vấn để tìm lọc ra những nút mà bạn muốn, nó sẽ trả về đối tượng XmlNodeList chứa danh sách tất cả các nút thỏa mãn điều kiện truy tìm.
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần III Ngày 20/09/2012 lúc 02:58 PM Lớp XmlDocument có phương thức GetElementByTagName() giúp bạn tìm ra những node có tag do bạn chỉ định. Chẳng hạn, trong employees.xml có 3 nút employee
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần II Ngày 20/09/2012 lúc 02:58 PM Một tài liệu XML bao gồm 1 hoặc nhiều nút, và có những nút nằm bên trong nút khác. Những nút nằm bên trong nút khác gọi là nút con.
 • Xử lý XML trong lập trình C# .NET - Phần I Ngày 20/09/2012 lúc 02:57 PM Để mở một tài liệu XML, bạn cần sử dụng lớp XmlDocument.
 • Làm việc với XML trên Android Ngày 14/09/2012 lúc 04:38 PM Android là một hệ điều hành nguồn mở, hiện đại và là SDK cho các thiết bị di động. Với hệ điều hành này, bạn có thể tạo ra các ứng dụng di động rất mạnh.
 • AJAX -Asynchronous JavaScript and XML Ngày 14/09/2012 lúc 02:56 PM AJAX (tiếng Anh: "Asynchronous JavaScript and XML" - nghĩa là "JavaScript và XML không đồng bộ") là một nhóm các công nghệ phát triển web được sử dụng để tạo các ứng dụng web động hay các ứng dụng giàu tính Internet (rich Internet application).
 • Báo cáo được tạo dễ dàng với Excel, XML, và các công nghệ Java, Phần 2 Ngày 13/08/2012 lúc 07:03 PM Phần 1 của loạt bài này đã đi qua việc đọc các tệp Microsoft® Excel® bằng cách sử dụng công nghệ Java™ và Apache POI. Nhưng việc đọc các tệp Excel chỉ là sự khởi đầu. Phần đăng này trộn lẫn Excel và XML để làm giảm đau đầu cho các nhà phát triển, nhưng người bật đèn xanh cho ý tưởng về chuyển đổi giữa các định dạng báo cáo.
 • Báo cáo được tạo dễ dàng với Excel, XML và các công nghệ Java, Phần 1 Ngày 13/08/2012 lúc 06:00 PM Trích xuất dữ liệu nghiệp vụ là một thách thức mà mọi công ty đều phải đối mặt. Khám phá một số bí quyết về trích xuất dữ liệu từ Excel và chuyển đổi nó giữa Excel và XML bằng công nghệ Java™.
Xem tiếp

LIKE BOX