LinQ for Visual C# 2008

  • Ngày gửi: 25/08/2012
  • Lượt xem: 1285
  • Lượt tải: 25
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
loading...

Tóm tắt:

Người lập trình C# ở cấp độ nào cũng cần phải tìm hiểu về LINQ(Language Integrated Query). Công nghệ đột phá của Microsoft đơn giản hóa và thống nhất truy cập dữ liệu từ bất kỳ dữ liệu nguồn.

Loading...

Nội dung:
Người lập trình C# ở cấp độ nào cũng cần phải tìm hiểu về LINQ(Language Integrated Query). Công nghệ đột phá của Microsoft đơn giản hóa và thống nhất truy cập dữ liệu từ bất kỳ dữ liệu nguồn. Với LINQ, bạn có thể viết mã thanh lịch và linh hoạt hơn, không chỉ để truy cập cơ sở dữ liệu và các tập tin mà còn để thao tác các cấu trúc dữ liệu và XML.
LINQ dành cho Visual C # 2008 là một hướng dẫn ngắn các tính năng chính của LINQ. Nó bao gồm LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to DataSet, và LINQ to XML. Trong cuốn này bạn sẽ
tìm hiểu:
- Sử dụng cú pháp LINQ
- Sử dụng LINQ to Objects để truy vấn các đối tượng trong bộ nhớ
- Tích hợp LINQ to SQL với chương trình ADO.NET
- Truy vấn XML tài liệu / dữ liệu bằng cách sử dụng LINQ to XML
- Tích hợp LINQ to SQL và LINQ to XML
Cuốn sách cũng bao gồm rất nhiều các ví dụ làm việc để chứng minh LINQ trong Action. Cuốn sách này là tốt nhất để có được một sự khởi đầu nhanh chóng về công nghệ này.

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN