Turbo C++ 3.0 dành cho Win7 32 & 64 bit

  • Ngày gửi: 08/12/2018
  • Lượt xem: 12207
  • Lượt tải: 4016
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Turbo C++, công cụ dành cho lập trình C, C++ căn bản đến nâng cao ở các trường.


Nội dung: Thường sử dụng để giảng dạy các bộ môn như tin đại cương, lập trình C căn bản, cấu trúc dữ liệu, tin học ứng dụng hoặc đồ họa ứng dụng
BÌNH LUẬN