Turbo C++ 3.0 dành cho Win7 32 & 64 bit

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 10018
  • Lượt tải: 3623
  • Người gửi: QuangIT
Tải tại đây
Tóm tắt:

Turbo C++, công cụ dành cho lập trình C, C++ căn bản đến nâng cao ở các trường.


Nội dung: Thường sử dụng để giảng dạy các bộ môn như tin đại cương, lập trình C căn bản, cấu trúc dữ liệu, tin học ứng dụng hoặc đồ họa ứng dụng
BÌNH LUẬN