Start UML

  • Ngày gửi: 17/01/2016
  • Lượt xem: 2104
  • Lượt tải: 96
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

StarUML là một mô hình nền tảng, là phần mềm hỗ trợ UML (Unified Modeling Language). Tích cực hỗ trợ các phương pháp tiếp cận MDA (Model Driven Architecture) bằng cách hỗ trợ các khái niệm hồ sơ UML.


Nội dung:
Nhiệm vụ của công nghệ thông tin nói chung, hệ cơ sỡ dữ liệu nói riêng là nghiên cứu các mô hình, phư­ơng pháp và công cụ để tạo ra những hệ thống phần mềm chất lượng cao nhằm đáp ứng được những nhu cầu thường xuyên thay đổi, ngày một phức tạp của thực tế. Nhiều hệ thống phần mềm đã đư­ợc xây dựng theo các cách tiếp cận truyền thống tỏ ra lạc hậu, không đáp ứng đư­ợc các yêu cầu của ngư­ời sử dụng. Cách tiếp cận hướng đối tượng giúp chúng ta có đ­ược những công cụ, phư­ơng pháp mới, phù hợp để giải quyết những vấn đề nêu trên. Cách tiếp cận này rất phù hợp với cách quan sát và quan niệm của chúng ta về thế giới xung quanh và tạo ra những công cụ mới, hữu hiệu để phát triển các hệ thống có tính mở, dễ thay đổi theo yêu cầu của ng­ười sử dụng, đáp ứng đư­ợc các tiêu chuẩn phần mềm theo yêu cầu của nền công nghệ thông tin hiện đại, giải quyết được những vấn đề phức tạp của thực tế đặt ra trong thế kỷ 21.
Cách tiếp cận h­ướng đối tượng đặt trọng tâm vào việc xây dựng lý thuyết cho các hệ thống tổng quát như là mô hình cơ bản. Hệ thống được xem như là tập các thực thể tác động qua lại và trao đổi với nhau bằng các thông điệp để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra. Các khái niệm mới của mô hình hệ thống hướng đối tượng và các bước thực hiện phân tích, thiết kế hướng đối tượng đư­ợc mô tả, hướng dẫn thực hiện thông qua ngôn ngữ chuẩn UML cùng phần mềm công cụ hỗ trợ mô hình hoá StarUML.
Bài viết này chia thành 2 phần bao gồm:
Phần 1: Làm quen với StarUML:
Trong phần này sẽ giới thiệu tổng quát về khái niệm, các chức năng, các công cụ trong phần mềm StarUML
Phần 2: Lược đồ Use Case:
Trong phần này sẽ giới thiệu về lược đồ Use Case và cách vẽ 1 lược đồ Use Case.

PHẦN 1: LÀM QUEN VỚI STARUML.

I. StarUML là gì ?
StarUML là một mô hình nền tảng, là phần mềm hỗ trợ UML (Unified Modeling Language). Tích cực hỗ trợ các phương pháp tiếp cận MDA (Model Driven Architecture) bằng cách hỗ trợ các khái niệm hồ sơ UML. StarUML vượt trội trong việc tùy biến môi trường của người dùng và có khả năng mở rộng cao trong chức năng của nó. dùng StarUML, một trong các công cụ mô hình hóa phần mềm hàng đầu, sẽ đảm bảo tối đa hóa năng suất và chất lượng của các dự án phần mềm của bạn.
UML Công cụ điều chỉnh cho người dùng : 
StarUML cung cấp tùy biến tối đa với môi trường của người dùng bằng cách cung cấp các biến tùy biến mà có thể được áp dụng trong phương pháp phát triển phần mềm của người sử dụng, nền tảng dự án, và ngôn ngữ.
Hỗ trợ đúng MDA :
Kiến trúc phần mềm là một quá trình quan trọng có thể đạt đến 10 năm hay nhiều hơn trong tương lai. Mục đích của OMG (Object Management Group) là dùng MDA (Model Driven Architecture) công nghệ để tạo ra các mô hình nền tảng độc lập và cho phép mua lại tự động của các mô hình nền tảng phụ thuộc hay mã số từ các mô hình nền tảng độc lập. StarUML cho phép tạo ra các mô hình nền tảng độc lập. Người dùng có thể dễ dàng có được sản phẩm cuối cùng của họ thông qua tài liệu mẫu đơn giản.
Khả năng mở rộng và linh hoạt tuyệt vời :
StarUML cung cấp khả năng mở rộng và tính linh hoạt tuyệt vời. Nó cung cấp khuôn khổ cho việc mở rộng các chức năng của công cụ Add-In. Nó được thiết kế để cho phép truy cập vào tất cả các chức năng của mô hình meta mô hình và công cụ thông qua COM Tự động hóa, và nó cung cấp phần mở rộng của menu và các mục tùy chọn. Ngoài ra, người dùng có thể tạo ra các phương pháp tiếp cận và các khuôn khổ riêng của mình theo phương pháp của họ. Công cụ này cũng có thể được tích hợp với bất kỳ công cụ bên ngoài.
II. Các chức năng của StarUML :
Mô hình tiêu chuẩn UML chính xác
StarUML nghiêm chỉnh tuân thủ đặc tả UML tiêu chuẩn theo quy định của OMG cho mô hình phần mềm. Xem xét thực tế rằng các kết quả của thông tin thiết kế có thể đạt đến 10 năm hay nhiều hơn trong tương lai, phụ thuộc vào nhà cung cấp cụ thể cú pháp UML không thường xuyên và ngữ nghĩa có thể là khá nguy hiểm. StarUML tối đa hóa riêng của mình để đặt hàng UML 1,4 tiêu chuẩn và ý nghĩa, và nó chấp nhận UML 2.0 ký hiệu trên cơ sở của mô hình meta mạnh mẽ.
Mở phần mềm mô hình định dạng
Không giống như nhiều sản phẩm hiện có, quản lý định dạng các mô hình di sản của họ không hiệu quả, StarUML quản lý tất cả các tập tin trong các định dạng XML tiêu chuẩn. Mã viết dễ đọc cấu trúc và định dạng của họ có thể được thay đổi thuận tiện bằng cách dùng phân tích cú pháp XML. Với thực tế rằng XML là một tiêu chuẩn thế giới, điều này chắc chắn là một lợi thế lớn, đảm bảo rằng các mô hình phần mềm vẫn còn hữu ích cho hơn một thập kỷ.
Hỗ trợ đúng MDA
StarUML thực sự hỗ trợ UML hồ sơ. Này tối đa hóa mở rộng của UML, mô hình của các ứng dụng có thể ngay cả trong các lĩnh vực như tài chính, quốc phòng, kinh doanh điện tử, bảo hiểm, và hàng không. Mô hình Platform độc lập (PIM) thực sự có thể được tạo ra, và nền tảng cụ thể Model (PSM) và mã thực thi có thể được tự động tạo ra trong bất kỳ cách nào.
Khả năng ứng dụng các phương pháp và nền tảng
StarUML thao túng các khái niệm phương pháp tiếp cận, tạo môi trường thích ứng với bất kỳ phương pháp, quy trình. Không chỉ là khung ứng dụng các mô hình cho các nền tảng như NET và J2EE, nhưng cũng có cấu trúc cơ bản của mô hình phần mềm có thể được định nghĩa một cách dễ dàng
Mở rộng tuyệt vời
Tất cả các chức năng của các công cụ StarUML được tự động theo Microsoft COM. Bất kỳ ngôn ngữ hỗ trợ COM (Visual Basic Script, Java Script, VB, Delphi, C + +, C #, VB.NET, Python, vv) có thể được dùng để kiểm soát StarUML hay phát triển tích hợp Add-In yếu tố.
Chức năng xác minh mô hình phần mềm
Người dùng có thể thực hiện nhiều sai lầm trong mô hình phần mềm. Sai lầm như vậy có thể rất tốn kém nếu còn lại chưa được sửa chữa, cho đến khi giai đoạn mã hóa thức. Để ngăn chặn vấn đề này, StarUML tự động xác minh các mô hình phần mềm được phát triển bởi người sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát hiện sớm các lỗi, và cho phép phát triển phần mềm không sai lệch và đầy đủ hơn.
Hữu ích Add-Ins
StarUML bao gồm nhiều hữu ích Add-Ins với các chức năng khác nhau: nó tạo ra mã nguồn trong các ngôn ngữ lập trình và chuyển đổi mã nguồn thành các mô hình, nhập khẩu
BÌNH LUẬN