Codesmith generator 5 dành cho win 64 bits

  • Ngày gửi: 30/08/2014
  • Lượt xem: 1616
  • Lượt tải: 71
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Công cụ sinh code dành cho dân chuyên nghiệp - lập trình viên .NET lâu năm


Nội dung: Sử dụng công cụ CodeSmith, lập trình viên sẽ giảm kha khá thời gian để viết code.
Ví dụ:
- ADO.NET: Tự động sinh các tầng Bussiness Logic, DataAccess Logic, Web Logic
- CSLA: Tự động sinh Template, LinQ
- JavaScript: Tự động sinh ra các mã javascript
- AJAX: Tự động sinh ra các hàm, phương thức xử lý phía server
...
Và còn nhìu nhìu nữa.
BÌNH LUẬN