Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi failed to connect to development server using adb reverse khi chạy react-native run-android

Được viết bởi webmaster ngày 19/08/2019 lúc 11:18 AM
Lỗi này là do memmory chưa được giải phóng, packager không chạy, chúng ta chỉ cần thực hiện câu lệnh sau để chạy lại
  • 0
  • 3356

Lỗi failed to connect to development server using adb reverse khi chạy react-native run-android


Lỗi này là do memmory chưa được giải phóng, packager không chạy, chúng ta chỉ cần thực hiện câu lệnh sau để chạy lại
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
Nhớ nhập mật khẩu của máy.
Rồi tiếp tục gõ câu lệnh sau:
react-native start
Sau đó load lại App trên emulator

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML