Cấp bậc tác giả:

JAVA

Cho phép Multiline trong EditText view

Được viết bởi webmaster ngày 18/02/2016 lúc 02:55 PM
Mặc định widget EditText trong Android đã có multi-lined.
  • 0
  • 6317

Cho phép Multiline trong EditText view


Chúng ta chỉ cần thêm một số thuộc tính bên dưới:

<EditText
    android:inputType="textMultiLine" <!-- Multiline input -->
    android:lines="8" <!-- Total Lines prior display -->
    android:minLines="6" <!-- Minimum lines -->
    android:gravity="top|left" <!-- Cursor Position -->
    android:maxLines="10" <!-- Maximum Lines -->
    android:layout_height="wrap_content" <!-- Height determined by content -->
    android:layout_width="fill_parent" <!-- Fill entire width -->
    android:scrollbars="vertical" <!-- Vertical Scroll Bar -->
/>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML